Menu

Privacy policy

ALGEMEEN

HOLASPAIN is een initiatief van MVR Projectmanagement. MVR Projectmanagement (Kamer van Koophandel: 20140105). Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website van HOLASPAIN (www.HOLASPAIN.nl) bezoekt. Wil je contact met HOLASPAIN of heb je een vraag over de privacy policy? Dat kan via info@holaspain.nl of www.holaspain.nl/contact.

HOLASPAIN houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Wanneer u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die HOLASPAIN aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

VERZAMELEN GEGEVENS

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van HOLASPAIN, dan kunnen we in voorkomende gevallen de volgende gegevens verzamelen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KVK-nummer, BTW-nummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag en internetbrowser.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard of zolang dit nodig is voor de administratieplicht van HOLASPAIN. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Het afhandelen van bestellingen in onze webshop
  • Het afhandelen van win-acties
  • Het afhandelen van facturatie en uw betaling. Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software (zoals bijvoorbeeld Paypal en WooCommerce Payments). Deze partijen verwerken de basisgegevens zoals we hiervoor hebben opgesomd. Deze gegevens moeten verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard of zolang dit nodig is voor de administratieplicht van HOLASPAIN. 
  • Telefonisch of per e-mail contact opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • HOLASPAIN analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  • HOLASPAIN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
DELEN VAN GEGEVENS

Zonder uw voorafgaande toestemming, zullen wij uw informatie niet delen met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw bedrijf, met ons heeft afgesloten, of wanneer dit een wettelijke verplichting is.

Gegevens van betrokkenen kunnen inzichtelijk zijn voor partners waarmee HOLASPAIN samenwerkt, zoals de betaaldienst, accountant, nieuwsbriefpartner en websiteprogrammeur. Deze partners handelen zorgvuldig, onder verantwoordelijkheid van en in overeenkomst met HOLASPAIN.

INZAGE

Betrokkenen hebben altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan betrokkene doen door een mail te sturen naar info@holaspain.nl. In het geval van een overeenkomst kan dit betekenen dat deze niet langer van kracht zal zijn. In het geval van een nieuwsbrief kan betrokkene zich altijd via de opt-out optie uitschrijven.

COOKIES

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Diensten En Websites Van Derden

Deze Privacy policy is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Deze privacy policy is het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2022.